CrossFit Warrenton – CrossFit

https://youtu.be/VfPGdS9NrNc

10RDs: Metcon (Time)

30e Mountain Climbers

30 V-Ups

10 Walkouts w/ Pushups
MODs:

V-Ups: 15e Alt. Pikes/20e Side Plank Bumps

Walkouts w/ Pushups: 10e X’ng Hand to Elbow Plank/ knee pushups/ 10 Hand Release Pushups